Αναλαμβάνουμε καθαρισμούς μέσω συνεργασιών με εταιρίες καθαρισμού και εταιρίες Facility Management για όλη τη Κρήτη.