ΙΔΙΟΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ

ΙΚΤΕΟ ΚΡΗΤΗΣ

TUI HELLAS A.E.

SEMA A.E.

MULTIPART A.E.

ΕΥΡΩΔΙΑΧΕΙΡΗΣΗ 

COWA HELLAS A.E.

INTERΣΑΛΟΝΙΚΑ

BELEON TOURS

IMONLINE

Πλέον 60 επιχειρήσεων 

ΔΗΜΟΣΙΟΣ ΤΟΜΕΑΣ

ΙΚΑ - ΕΤΑΜ 

ΟΓΑ ΚΡΗΤΗΣ

ΠΤΑΙΣΜΑΤΟΔΙΚΕΙΟ

ΕΥΔΕ ΑΠΟΣΕΛΕΜΗ

ΕΥΔΕ ΒΟΑΚ

ΟΑΚ Α.Ε.