Είμαστε δεύτερη γενιά στον καθαρισμό επαγγελματικών χώρων. 

Εγγυόμαστε για τις εργασίες καθαρισμού που αναλαμβάνουμε.

Φροντίζουμε διαρκώς να κρατάμε την αναλογία κόστους - ποιότητας έργου στον ιδανικό βαθμό, σεβόμενοι πλήρως τις προσωπικές απαιτήσεις του κάθε πελάτη.

Στους καθαρισμούς υπάρχει πάντοτε επόπτης. 

Γλιτώνετε από ΙΚΑ κτλ. 

Προσφέρουμε ασφαλιστήριο συμβόλαιο αστικής ευθύνης (συμβόλαιο συνεργασίας ενός έτους με καθαρή αξία 6.000€). 

Όλοι οι εργαζόμενοι μας είναι ασφαλισμένοι στο ΙΚΑ - ΕΤΑΜ. 

Δεν απασχολούμε ανηλίκους. 

Δωρεάν εκτίμηση προσφοράς καθαρισμού. 

Δωρεάν ο γενικός καθαρισμός (σε συμβόλαια συνεργασίας ενός έτους).